داروهایی شیمیای

داروهایی شیمیای شرکت طوبی سبز

امتیاز کاربران

تجهیزات پزشکی

داروهایی شیمیای

داروهایی گیاهی

اخذ نمایندگی

(داروهایی شیمیای)

شرکت طوبی سبز

داروهای شیمیایی یا داروهای صناعی به ماده‌ای که برای درمان و تشخیص بیماری و پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد گفته می‌شود که توسط واکنشهای شیمیایی ساخته می شوند و در طبیعت وجود ندارند . این داروها ممکن است به صورت خوراکی (قرص و شربت)، مالیدنی (پماد و قطره)، استنشاقی (از راه تنفس) یا تزریقی (آمپول) تهیه شده باشند. داروها اصولاً باید در شرایط ویژه ای نگهداری شوند و تاریخ مصرف مشخصی دارند . نحوه مصرف دارو و چنده‌گذاری آن در نسخه پزشک معالج مشخص می‌شود .

نمایندگی انحصاری شرکت ژاک اند رل فرانسه نمایندگی انحصاری شرکت طبیعت زنده سینره نمایندگی انحصاری شرکت داروسازی زرد بند نمایندگی انحصاری شرکت داروسازی باریج اسانس تجهیزات پزشکی داروهایی گیاهی و شیمیای اخذ نمایندگی


تجهیزات پزشکی

داروهایی شیمیای

داروهایی گیاهی

اخذ نمایندگی

نمایندگی انحصاری شرکت داروسازی باریج اسانس

نمایندگی انحصاری شرکت طبیعت زنده (سینره)


Copyright © 2018, Allright resereved