شامپو پروتیینه جوانه گندم

شامپو پروتیینه جوانه گندمشامپو پروتیینه جوانه گندم

شامپو روزانه

مناسب برای انواع مو

غنی شده با پروتیینه جوانه گندم جهت تقویت مو

ارتباط با واحد فروش محصولات

93202511729+

0789615312

info@tuobasabz.com

آدرس پستی

کابل خیابان پنج سیلو مرکز مارکت طلوع طبقه 3 واحد 3