ساق بند و زانو بند کشی(نوید)

ساق بند و زانو بند کشی(نوید)اندام تحتانی آدمی از بخش های ران ، زانو ، ساق ، مچ پا و پا تشکیل یافته است .

مفصل زانو یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن آدمی است این مفصل بطور مکرر در معرض تنش های گوناگون ، فشار ، کشیدگی رباط های حمایت کننده زانو و آسیب های جدی تر قرار دارد .

مفصل زانو را چهار رباط قدامی ، خلفی ، طرفی راست و طرفی چپ حمایت مینمایند که نقش مهمی در استحکام این مفصل را بر عهده دارند و لذا در ورزش های مختلف و پیچیدن زانو در معرض صدمه قرار میگیرند .

نواحی ران و ساق از دو استخوان دراز و توده عضلانی قابل توجهی تشکیل گردیده است که در ناحیهٴ مفصل زانو به یکدیگر می پیوندند . بخش های ران و ساق و زانو از آنجائیکه همه در تحمل وزن نقش اساسی بر عهده دارند و همه موجب تحرک و جابجایی جسم و بدن انسان میگردند ، پیوسته در معرض حوادث مختلف از یک ضربهٴ خفیف به ناحیهٴ عضلانی ران کشیدگی رباط های مفصلی تا آسیب های جدی تر نظیر شکستگی ها یا ضایعات عضلانی قرار دارند .

ساق بند زانو بند کشی نوید یکی از محصولات این شرکت میباشد که با خاصیت الاستیک خود و با چسبندگی که با ناحیه ران و زانو و ساق و یا ران پیدا میکند محافظ خوبی برای این بخش ها میباشد ، موضع را گرم نگه داشته باعث تسریع در گردش خون منطقه میگردد و با نقش های حمایتی مناسب خود منجر به کاهش درد و تسهیل در حرکت میشود .

این محصول در موارد ذیل کاربرد دارد :

1 - متعاقب ضربه به نواحی زانو یا عضلانی ران و ساق ، ایجاد تورم موضعی و درد

2 - کشیدگی های خفیف عضلانی بدون پارگی

3 - بعد از ترمیم شکستگی ها و بدلیل ضعف عضلات ساق و ران

4 - التهاب و کشیدگی رباط های اطراف زانو

5 - در حین انجام ورزش هایی نظیر فوتبال ، کشتی ، بسکتبال ، والیبال ،

پرتاب ها در دو میدانی برای محافظت از نواحی ران و یا ساق و زانو

ارتباط با واحد فروش محصولات

93202511729+

0789615312

info@tuobasabz.com

آدرس پستی

کابل خیابان پنج سیلو مرکز مارکت طلوع طبقه 3 واحد 3